Homepage   Dicţionar

Dicţionar

Dicţionar

Tot | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Există 6 nume în acest director care încep cu litera V.
Validitate
gradul în care un instrument de măsură reflectă ceea ce susţine că măsoară.
Valori
convingerile bazale ale unei persoane referitoare la ceea ce este important în viaţă, în relaţiile interpersonale și în muncă.
Valori extrinseci
convingeri care motivează comportamentul unei persoane prin recompense externe care pot fi obţinute în urma realizării unei activităţi.
Valori intrinseci
convingeri care motivează comportamentul persoanei, independent de o recompensă externă.
Vigilenţa
abilitatea individului de a menţine o stare de alertă.
Vulnerabilitate
sensibilitatea individului faţă de ceva (boală, comportamentele celorlalţi).