Homepage   Dicţionar

Dicţionar

Dicţionar

Tot | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Există 29 nume în acest director care încep cu litera P.
Parafrazarea
abilitatea de reformulare a ceea ce ni se pare esenţial în mesaj. Are ca obiectiv clarificarea aspectelor legate de subiectul sau tema în discuţie. Se realizează prin utilizarea unor fraze care comunică interlocutorului că mesajul a fost înţeles: “Ceea ce spui tu se referă la …”, “Cu alte cuvinte …” Permite totodată şi ascultătorului să îşi clarifice dacă a înţeles corect mesajul transmis de interlocutor.
Patologie
o deviere de la starea normală de funcţionare a organismului; patologia ca ştiinţă studiază cauzele, simptomele şi evoluţia bolilor, precum şi mijloacele de prevenire şi tratare a acestora.
Pattern
set de evenimente/comportamente care apar împreună şi se manifestă într-o manieră predictibilă.
Penalizare (pedeapsă)
este orice eveniment care determină reducerea unui comportament.
Performanţa academică
se referă la cunoştinţele şi abilităţile pe care un individ le învaţă prin instruire directă şi formală.
Personalitate
modalităţi tipice de gândire, comportament, afectivitate şi relaţionare manifestate de o persoană.
Piaţa muncii
“locul de întâlnire dintre cererea şi oferta de forţă de muncă, respectiv dintre angajatori şi posibilii angajaţi” (Neubauer, 2002).
Planificarea carierei
se referă la cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru realizarea unor planuri de carieră realiste şi adaptate la cerinţele pieţei muncii.
Planuri educaţionale individualizate
presupun adaptarea educaţiei la nevoile individuale din perspectiva diferenţelor individuale între elevi.
Portofoliu de dezvoltare
evidenţiază evoluţia elevului în dobândirea unei competenţe sau în cristalizarea intereselor.
Portofoliu personal
se referă la cele mai relevante produse ale activităţii unei persoane în raport cu un anumit scop.
Post
ansamblu de sarcini, pe care le execută o singură persoană în vederea îndeplinirii unui scop, aceste sarcini rămân neschimbate indiferent cine ocupă ale post.
Prejudecăţi
atitudini negative, ce presupun generalizări nefavorabile în legătură cu membrii unui grup anume.
Prerechizitele matematice
se referă la acele cunoştinţe bazale despre numărare, recunoaşterea cifrelor, realizarea diferenţelor dintre cantităţi, mărimi, etc. Acestea reprezintă baza pe care se vor achiziţiona cunoştinţele matematice şi competenţele procedurale din perioada şcolară.
Prerechizitele școlarizării
sunt acele abilităţi academice sau cognitive specifice, prerechizite pentru cunoştinţele şi abilităţile de tip şcolar. Acele cunoştinţe bazale, primare despre învăţarea de tip şcolar care sunt necesare achiziţionării altor cunoştinţe.
Prerechizitele scris-cititului
cuprind cunoştinţe şi atitudini despre scris-citit, presupuşi precursori ai abilităţii de a citi şi de a scrie.
Prevenţie primară
diminuarea incidenţei unei tulburări / boli prin eliminarea factorilor declanşatori înainte ca aceştia să o producă (educaţia, intervenţia în situaţii de criză, consultaţia, sistemele de suport).  
Prevenţie secundară
reducerea numărului de cazuri de tulburări / boli în grupurile cu risc crescut (ex. reducerea numărului de cazuri de copii cu tulburări emoţionale în rândul copiilor cu un singur părinte).
Prevenţie terţiară
limitarea consecinţelor negative ale tulburării / bolii, reabilitare sau limitarea dizabilităţilor (ex. a-l învăţa pe un copil cu ADHD deprinderi sociale).
Problema
diferenţa între starea curentă şi o stare dorită, diferenţă care nu poate fi depăşită spontan datorită existenţei unor impedimente.
Probleme de externalizare
se referă la tulburări de comportament de tipul ieşirilor necontrolate, cum sunt agresivitatea, violenţa şi delicvenţa.
Probleme de internalizare
tulburări manifestate prin simptome orientate spre sine, ca de exemplu anxietatea şi depresia.
Procesul rezolutiv
strategie generală de adaptare la diversele situaţii de viaţă, care are drept scop menţinerea şi promovarea stării de bine. Presupune parcurgerea unor etape/paşi în vederea atingerii scopului/stării dorite. Se formează şi se consolidează prin învăţare socială.
Profesie
calificarea (specializarea) pe care o persoană o dobândeşte prin studii.
Profil de post
(în cadrul Platformei TPO) descrierea unui post specific dintr-o organizație în termeni de abilități, cunoștințe, aptitudini și interese necesare unei persoane pentru a obține rezultate și satisfacție dacă va fi angajată pe acel post.
Profil ocupațional
(în cadrul Platformei TPO) descrierea unei ocupații generice în termeni de abilități, cunoștințe, aptitudini și interese necesare unei persoane pentru a obține rezultate și satisfacție dacă urmează respectiva ocupație.
Promovarea personală
modalităţile prin care o persoană îşi sistematizează şi prezintă informaţiile despre abilităţile, interesele, experienţele educaţionale şi profesionale proprii, în vederea atingerii unor scopuri de carieră.
Prototip
un set de proprietăţi care descriu cele mai bune exemple din clasa reprezentată de conceptul respectiv.
Psihoterapie
varietate de intervenţii psihologice în scopul ameliorării problemelor umane şi al facilităţii unei funcţionări eficiente în societate.