Homepage   Dicţionar

Dicţionar

Dicţionar

Tot | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Există 8 nume în acest director care încep cu litera O.
Obiective
sunt subsumate scopului general şi definesc în mod specific ceea ce persoana doreşte să realizeze.
Obsesie
idei, gânduri, imagini persistente considerate supărătoare şi nepotrivite, ce cauzează o stare de tensiune sau un disconfort psihic si fizic semnificativ.
Ocupaţie
specialitatea, activitatea pe care o desfăşoară efectiv o persoană, într-o unitate economico-socială şi care reprezintă pentru aceasta o sursă de existenţă.
Oportunităţi
posibilităţi materiale şi financiare, resurse informaţionale, şi de formare existente, situaţiile şi activităţile de învăţare care constituie mediul de creştere şi de dezvoltare al copiilor.
Optimism
aptitudinea de menţinere a unei atitudini realiste şi pozitive, în special în faţă unor momente grele.
Orientare în carieră
se referă la o gamă largă de activităţi de la informare şi evaluare, la consiliere şi educaţie pentru carieră, fiind un „concept umbrelă” pentru activităţile din acest domeniu.
Orientarea atenţiei
implică procesul de concentrare a atenţiei, dezangajarea şi comutarea atenţiei.
Orientarea profesională
activitate bazată pe un sistem de principii, metode şi procedee de îndrumare a persoanei către o profesie sau un grup de profesii în concordanţă cu aptitudinile, interesele, valorile, pe de o parte şi de pe altă parte, în funcţie de perspectivele pieţei forţei de muncă şi dinamica sferei ocupaţionale.