Homepage   Dicţionar

Dicţionar

Dicţionar

Tot | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Există 2 nume în acest director care încep cu litera B.
Biasare
tendinţa unei persoane de a se focaliza sau de a prelucra preferenţial anumiţi stimuli.
Brainstorming
metodă de soluţionare a unei probleme, prin emiterea cât mai multor idei, într-o atmosferă stimulativă. Se porneşte de la două principii fundamentale: (1) orice persoană este capabilă să producă soluţii; (2) cantitatea de informaţie vehiculată va duce la creşterea calităţii soluţiei.