Homepage   Dicţionar

Dicţionar

Dicţionar

Tot | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Există 18 nume în acest director care încep cu litera I.
Identitate de gen
un sentiment ferm al copilului că este băiat sau fată.
Imagine corporală
modul în care persoana se percepe pe sine şi modul în care ea crede că este percepută de ceilalţi, din punct de vedere fizic.
Imagine de sine
modul în care o persoană îşi percepe propriile caracteristici fizice, cognitive, emoţionale, sociale şi spirituale.
Indecizia de carieră
etapă tranzitorie, normală şi chiar necesară în procesul alegerii carierei.
Inhibiţie cognitivă
se referă la capacitatea de supresie a unor acţiuni sau procese cognitive care interferează sau sunt nerelevante în raport cu sarcina pe care o ai de rezolvat.
Inhibiţie comportamentală
se referă la capacitatea de a rezista unei tentaţii, de a refuza o recompensă imediată în favoarea uneia mai substanţiale, dar amânată.
Inteligență emoțională
abilitatea de a percepe și exprima emoții, de a le înțelege și a le utiliza, precum și de a le gestiona în așa fel încât să susțină evoluția personală (Salovey & Grewal, 2005)
Inteligenţa interpersonală
abilitatea de a discrimina şi a răspunde adecvat la dispoziţiile, manifestările temperamentale şi dorinţele altora.
Inteligenţa intrapersonală
capacitatea de acces la propriile trăiri şi abilitatea de a discrimina şi a le utiliza în exprimare. Conştientizarea propriilor cunoştinţe, abilităţi şi dorinţe.
Inteligenţa kinestezică
abilitatea de a-şi controla mişcările corpului; îndemânare în manipularea obiectelor.
Inteligenţa lingvistică
sensibilitate la sensul şi ordinea cuvintelor, respectiv a multiplelor funcţii ale limbajului.
Inteligenţa logico-matematică
abilitatea de a realiza raţionamente complexe şi de a recunoaşte pattern-uri logice şi relaţii numerice.
Inteligenţa muzicală
sensibilitatea la ritm, linie melodică şi tonalitate, capacitatea de a produce şi recunoaşte diverse forme de expresie muzicală.
Inteligenţa spaţială
abilitatea de a percepe cu acurateţe lumea vizuală şi de a transforma sau modifica aspectele acesteia pe baza propriilor percepţii.
Interese
preferinţe cristalizate ale unei persoane pentru anumite domenii de cunoştinţe sau de activitate.
Interferenţa
se referă la scăderea performanţelor în diverse sarcini de lucru ca urmare a intervenţiei unor informaţii sau comportamente irelevante în raport cu acele sarcini.
Interviu
metodă de colectare de date care reprezintă o listă de întrebări formulate pentru a obţine informaţii cu privire la atitudini, cunoştinţe şi opinii ale unor persoane faţă de anumite probleme. Ele pot fi realizate individual sau în grup, direct sau prin intermediul telefonului. Există trei tipuri de interviuri: structurate, unde toate întrebările care vor fi adresate de intervievator sunt dinainte stabilite; semi-structurate, unde intervievatorul poate adresa şi alte întrebări decât cele stabilite; şi nestructurate, unde intervievatorul are o listă de probleme pe care le va aborda în conversaţie fără a avea întrebări clar stabilite de la început. 
Item
(în contextul ”item-ul dintr-un test”) se referă la fiecare întrebare, afirmație separată din componența unui test / chestionar. Un test poate avea un anumit număr de itemi, adică un anumit număr de întrebări separate care trebuie completate pentru a finaliza testul.