Homepage   Dicţionar

Dicţionar

Dicţionar

Tot | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Există 9 nume în acest director care încep cu litera F.
Fidelitate
încrederea pe care o putem avea într-un instrument de măsură.
Fişa postului
document care descrie aspectele definitorii ale postului ocupat de un anumit angajat.
Flexibilitate cognitivă
se referă la abilitatea de a categoriza unul şi acelaşi obiect în mai multe categorii, pe baza mai multor criterii. Această abilitate ne ajută mai mult decât simpla categorizare să ne adaptăm mediului, pentru că reconsiderăm trăsăturile relevante ale stimulului în funcţie de cerinţele contextului.
Fobie
frică intensă de un stimul sau o situaţie pe care majoritatea oamenilor nu le consideră deosebit de periculoase.
Focalizarea
abilitatea de a urmări, în mod selectiv, componenta relevantă pentru realizarea sarcinii, fără a se lăsa distras de cele irelevante. Spre exemplu, în timpul citirii unui text, să nu se lase furat de imaginile ilustrative pentru o altă parte a textului.
Funcţii executive
funcţii esenţiale pentru realizarea comportamentelor complexe. Ele sunt implicate în controlul atenţiei, inhibiţiei motorie şi cognitivă precum şi în planificare.
Funcţii senzoriomotorii
esenţiale în învăţarea scrisului. Ele se referă la abilitatea de a realiza rapid, acurat şi coordonat mişcări ale degetelor şi ale mâinilor.
Funcţii vizuospaţiale
măsoară diferite componente ale abilităţii spaţiale: capacitatea de integrare şi coordonare a informaţiei spaţiale şi sunt esenţiale în învăţarea scrisului.
Funcţionarea cognitivă (teoria minţii - theory of mind)
se referă la cunoştinţele despre faptul că ceilalţi oameni au o lume internă de gânduri şi sentimente, care este independentă de starea mentală a copilului. Aceasta abilitate se dezvoltă mai mult în perioada preşcolară, iar copiii devin tot mai eficienţi în generarea de teorii care să îi ajute să prezică ceea ce simt ceilalţi.