Homepage   Dicţionar

Dicţionar

Dicţionar

Tot | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Există 6 nume în acest director care încep cu litera G.
Gândire alternativă
abilitatea de a genera soluţii alternative multiple, depăşind stereotipia şi rigiditatea convingerii că o problemă are o singură şi unică soluţie ideală.
Gândire anticipatorie
abilitatea de a anticipa consecinţele pe termen scurt şi lung a anumitor situaţii.
Gândire critică
deprinderea de a interacţiona cu textul informaţiei în mod activ, de a obţine, interpreta şi evalua informaţia conţinută într-un material.
Gândire planificată
abilitatea de a planifica o serie de acţiuni specifice pentru a implementa o anumită soluţie.
Gândire pozitivă
viziune pozitivă asupra potenţialului de dezvoltare personală şi încurajarea respectului de sine al copiilor.
Gândurile dezadaptative
credinţe care generează şi întreţin sentimente disfuncţionale, cum ar fi: învinovăţirea excesivă, deprimarea, anxietatea, furia, gelozia, ura, etc.