Homepage   Dicţionar

Dicţionar

Dicţionar

Tot | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Există 18 nume în acest director care încep cu litera R.
Raţionament
numit adesea şi inferenţă, este o procedură prin care se obţin informaţii noi prin combinarea celor deja existente.
Re-orientarea profesională
semnifică schimbarea opţiunii iniţiale pentru o anumită profesie fie din motive subiective (schimbarea intereselor, specializarea, corectarea unor decizii luate greşit la o anumită vârstă, etc.), fie din motive obiective (dinamica forţei de muncă, evoluţia profesiilor etc.). Acest lucru este necesar pentru a restabili echilibru între om şi activitatea sa profesională.
Realizarea de analogii
apropierea unor concepte sau idei pe baza similarităţilor existente între acestea.
Reflectarea
abilitatea unei persoane de a exprima înţelegerea atât a conţinutului, cât şi a stării emoţionale transmise de către o altă persoană. Prin reflectare, prima persoană îi dă celeilalte persoane sentimentul că este ascultată şi că ceea ce exprimă sau trăieşte este important.
Reglare comportamentală
abilitatea de a controla comportamentul acţionat de o emoţie.
Reglarea emoţională
abilitatea de a iniţia, menţine şi modula apariţia, intensitatea, trăirile interioare şi procesele fiziologice care acompaniază emoţia.
Reglarea metacognitivă
un set de activităţi care permit autocontrolul învăţării. Contribuie la îmbunătăţirea performanţei în numeroase moduri, printre care o mai bună utilizare a resurselor atenţionale, o mai bună utilizarea a strategiilor existente şi o mai bună monitorizare a comprehensiunii sarcinilor.
Reguli de exprimare
norme sociale (culturale) pentru manifestarea externă a emoţiilor, incluzând atât tipul emoţiilor, cât şi circumstanţele în care pot fi manifestate.
Relaţionare socială
se referă la abilitatea copilului de a iniţia şi menţine interacţiuni sociale pozitive cu ceilalţi copii sau adulţi.
Represorii verbali
expresii care, fiind adesea asociate cu diverse forme de penalizare, au devenit penalităţi condiţionate.
Reprezentare
o reflectare într-un mediu intern a realităţii exterioare.
Responsabilitate (ca principiu în consiliere)
se referă la respectarea principiilor fundamentale ale consilierii, prin prevenirea utilizării greşite a cunoştinţelor şi metodelor de consiliere, prin evitarea oricărei acţiuni care interferează cu starea de bine a celor consiliaţi.
Responsabilitate socială
capacitatea unei persoane de a fi un membru cooperant şi activ al grupului social din care face parte.
Reţeaua socială
ansamblul relaţiilor interpersoanle ale unei persoane care pot facilita opţinerea unor informaţii legate de oportunităţile de construire şi dezvoltare a carierei.
Rezistenţa la interferenţă
abilitatea de a face abstracţie de informaţiile sau aspectele irelevante, obţinând performanţe crescute în sarcina curentă.
Rezolvarea de probleme
un proces prin care indivizii identifică un potential răspuns eficient din mai multe alternative pentru a face faţă unei situaţii problematice şi în acelaşi timp să crească probabilitatea de a alege cel mai eficient răspuns.
Rol
“piesa” pe care o “interpretează” oamenii în executarea muncii lor. Acestea pot fi descrise în termeni comportamentali – aşa trebuie să se comporte persoana X pentru a îndeplini sarcinile date.
Rol de gen
achiziţia de comportamente şi caracteristici pe care o cultură le consideră adecvate pentru un anumit gen sau sex.