Homepage   Ce conține TPO?

Ce conține TPO?

Platforma TestarePsihologicaOnline (TPO) conține:

 1. Peste 50 de instrumente psihometrice (teste) de evaluare a unor aptitudini, trăsături de personalitate sau competențe

Toate testele existente în TPO sunt valide, adaptate şi etalonate pe populaţia din România și se completează online. După efectuarea testelor se generează automat Rapoarte sintetice de evaluare cu elemente grafice, vizuale pentru o înțelegere rapidă a rezultatelor. Orice raport va fi completat de către evaluator cu interpretări specifice.

Lista tuturor testelor incluse în TPO o găsiți aici (de menționat că această listă va fi completată periodic cu teste noi, pe parcursul finalizării cercetărilor):

1. Teste de evaluare a aptitudinilor cognitive

 • abilitatea generală de învăţare (Raţionament analitic, Transfer analogic, Memorie de lucru, Comutare a atenției, Inhibiție cognitivă)
 • ablitatea verbală (Vocabular, Sintaxă, Înţelegerea textelor)
 • abilitatea numerică (Calcul matematic, Raţionament matematic)
 • abilitatea spaţială (Imagini mintale – transformări, Orientare spaţială, Generare de imagini)
 • abilitatea de percepţie a formei (Constanţa formei, Perceperea detaliilor, Analiza perceptuală complexă)
 • abilităţi funcţionăreşti
 • rapiditatea în reacţie (Timp de reacţie simplu, Timp de reacţie în alegeri, Timp de reacţie în accesarea memoriei)
 • capacitatea decizională / raționalitatea decidentului

2. Teste de evaluare a personalităţii și atitudinilor

 • CP5F, ZKPQ sau FFPI (teste ce permit evaluarea dimensiunilor personalității, de exemplu: extraversiune, conştinciozitate, amabilitate, stabilitate emoţională, autonomie-independenţă, dezirabilitate socială)
 • YSQ-3 – permite evaluarea schemelor cognitive dezadaptative, care predispun la dezvoltarea problemelor emoţionale şi comportamentale
 • chestionare de evaluare a autonomiei personale şi a stilului explicativ (atribuiri interne sau externe)
 • SACS şi CERQ – identificarea mecanismelor de a face faţă problemelor
 • ABS-II – chestionar de identificare a gândurilor şi convingerilor raţionale şi iraţionale
 • DAS – scală ce permite identificarea atitudinilor ce pot constitui o predispoziţie pentru instalarea depresiei
 • PDE – scală de evaluare a distresului afectiv
 • USAQ – scală ce măsoară acceptarea necondiționată a propriei persoane

3. Teste de evaluare a intereselor profesionale (după modelul RIASEC) și a valorilor profesionale
4. Teste de evaluare a emoțiilor și comportamentelor / scale clinice pentru evaluarea stării de sănătate mintală

 • PDSQ – chestionar ce permite screening-ul şi identificarea problemelor emoţionale şi comportamentale
 • EDI-3 – chestionar ce evaluează trăsăturile psihologice şi simptomele relevante din punct de vedere clinic pentru dezvoltarea şi menţinerea tulburărilor de comportament alimentar
 • E-MAS SI SAS – scale ce măsoară anxietatea ca stare și ca trăsătură
 • OMNI-IV – scală de măsoară trăsăturile accentuate de personalitate
 • CASE-SF – scală de evaluare clinică pentru persoanele în vârstă

5. Chestionare de auto-evaluare a aptitudinilor non-cognitive

 • aptitudini fizice, psihomotrice, vizuale, auditive, muzicale, artistice, interpersonale

O sinteză a tuturor testelor accesibile în platformă găsiți în imaginea de mai jos:

TPO - Teste

 2. Peste 1.150 de profile ocupaționale – ce pot folosi ca șablon în construirea unui profil de post anume (pentru care se dorește o selecție, de exemplu)

Cercetătorii noștri au realizat, cu ajutorul experților din fiecare domeniu studiat, 1.150 de profile ocupaționale. Acestea prezintă care sunt principalele aptitudini, trăsături, competențe (și la ce nivel este recomandat să fie ele prezente) pe care este de dorit să le aibă o persoană pentru a performa ideal în ocupația respectivă. Pornind de la acest profil ocupațional, se poate crea, în cadrul platformei profile de posturi, specifice în funcție de cerințele fiecărui angajator.
Aceasta funcție a platformei a fost creată pentru a ajuta procesul de selecții sau de orientare în carieră: evaluarea unei persoane poate fi comparată cu profilul unei ocupații/ post, obținându-se un procent de potrivire.

 3. Un instrument de construcție de chestionare non-psihometrice – pentru evaluarea cunoștințelor, a anumitor deprinderi sau competențe specifice

Orice profesionist poate să își construiască propriile chestionare non-psihometrice, în funcție de scopurile evaluării. Chestionarele astfel construite vor apărea persoanelor evaluate în lista tuturor instrumentelor pe care trebuie să le completeze on-line pentru a finaliza evaluarea.

 4. O platformă de gestionare a datelor de evaluare obținute din diverse instrumente – atât psihometrice, cât și non-psihometrice (de ex. interviu, probe de lucru, simulări etc.)

Orice profesionist poate utiliza platforma ca un program de gestionare de date:
– Poate salva istoricul evaluării fiecărei persoane;
– Poate obține rapoarte automate și edita rapoarte de evaluare complexe pentru fiecare persoană;
– Poate introduce date din alte evaluări decât testele psihometrice – interviuri, simulări, probe de lucru eseuri etc. (poate încărca transcripturi din interviuri, filmări, note date de mai mulți evaluatori etc.)
– Poate construi profile psihologice necesare pentru anumite posturi – pornind de la cele 1.150 de profile ocupaționale realizate de Cognitrom.
– Poate obține comparații între performanța unei persoane evaluate și profilul cerut de un anumit post.
– Poate compara persoanele evaluate între ele în raport cu un post.

 5. Rapoarte de evaluare - generate automat, complet editabile

Platforma vă pune la dispoziție generarea de rapoarte automate de evaluare care conțin prezentarea rezultatelor sub formă grafică, interpretări generice, bazate pe informațiile din manualele testelor și diverse calcule specifice, în funcție de scopul evaluării.

Aveți mai jos câteva modele de Rapoarte Automate generate de Platforma TPO:

 1. RAPORT Evaluarea abilitatilor cognitive
 2. RAPORT Consiliere in cariera
 3. RAPORT Selecție și evaluare de personal
 4. RAPORT Ierarhizare candidați
 5. RAPORT cu informant

 6. (în curând) TPO va conține instrumente de evaluare non-psihometrice a competențelor de Leadership – pentru realizarea unei evaluări complete de tip Assessment Centre

Suntem în curs de dezvoltare a unor seturi de instrumente non-psihometrice care pot ajuta specialiștii în evaluarea comportamentelor și competențelor necesare pentru a performa în poziții de conducere, indiferent de domeniul de activitate al organizației – evaluarea se realizează pentru abilitățile de relaționare cu oamenii (engl. People skills). Instrumentele pe care le vom oferi vor putea sta la baza organizării unor Assessment Centre-uri – metoda cea mai complexă și mai validă de evaluare de abilități.

Pentru toate aceste conținuturi, putem furniza, la cerere, servicii de evaluare conduse de către specialiștii noștri. Aceste servicii pot fi oferite în regim ”blended” (combinat): atât on-line cât și față-în-față. Pentru aceste servicii, ne puteți contacta aici.