Homepage   Dicţionar

Dicţionar

Dicţionar

Tot | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Există 17 nume în acest director care încep cu litera T.
Temperament
ansamblul trăsăturilor fiziologice şi nervoase ale unei persoane, care determină diferenţieri psihice şi de comportament între indivizi; este dimensiunea dinamico-energetică a personalităţii care se consideră a fi înnăscută şi transmisă genetic.
Teoria minţii
reprezintă cunoştinţele acumulate în copilărie despre faptul că ceilalţi oameni au o lume internă de gânduri şi sentimente, care este independentă de starea mentală a copilului.
Testare psihologică
măsurare obiectivă şi standardizată a unor eşantioane de comportamente care descriu funcţionarea persoanei în diverse domenii (emoţional, cognitiv, social etc.).
Teste de aptitudini
instrumente concepute pentru a măsura capacităţi (potenţial), adică să facă predicţii asupra a ceea ce poate realiza o persoană într-un domeniu, dacă ar avea pregătirea necesară.
Teste de performanţă
instrumente concepute pentru a măsura ceea ce poate să facă o persoană în prezent, adică abilităţile şi deprinderile sale dobândite prin învăţare şi exersare.
Toleranţă ridicată la frustrare
convingerea că în viaţă există atât momente uşoare şi plăcute, cât şi momente mai dificile, iar acestea pot fi depășite.
Toleranţă scăzută la frustrare
convingerea că în viaţă scopurile propuse trebuie să fie uşor de atins şi că viaţa trebuie să fie plăcută, astfel este insuportabilă.
Tranziţie
procesul de trecere de la un stadiu la altul, care presupune totalitatea mecanismelor şi transformărilor care fac posibil acest proces.
Trăsături
se referă la acele înclinaţii generale ale individului care îl determină să se comporte într-un anumit mod; de exemplu siguranţă de sine.
Trasee de dezvoltare
reprezintă căile particulare pe care le urmează persoanele de-a lungul vieţii, diferenţiate prin gradul de continuitate/discontinuitate caracteristic fiecăruia.
Tulburarea Asperger
tulburare caracterizată printr-o deteriorare susţinută şi severă în interacţiunea socială şi dezvoltarea unor pattern-uri repetitive, restrânse, de comportament, interese şi activităţi.
Tulburarea autistă
tulburare de dezvoltare caracterizată printr-o dezvoltare anormală în interacţiunea socială şi în comunicare, prezenţa comportamentelor stereotipe şi un repertoriu restrâns considerabil de interse şi activităti.
Tulburarea de conduită
tulburare de dezvoltare caracterizată printr-un pattern de comportament care violează drepturile fundamentale ale altora sau normele şi regulile sociale majore corespunzătoare vârstei.
Tulburarea opoziţionismului provocator
tulburare de dezvoltare caracterizată printr-un pattern de comportament negativist, ostil şi sfidător.
Tulburări de dezvoltare pervasivă
sunt caracterizate prin deteriorare severă şi pervasivă în diferite domenii de dezvoltare: aptitudini de interacţiune socială reciprocă, aptitudini de comunicare sau prezenţa unui comportament, interese şi activităţi stereotipe. Tulburările de dezvoltare pervasivă includ tulburarea autistă, tulburarea Asperger, tulburarea Rett, tulburarea dezintegrativă a copilăriei.
Tulburări de învăţare (LD)
este un concept umbrelă care înglobează un grup heterogen de tulburări manifestate prin dificultăţi serioase în achiziţia şi utilizarea deprinderilor de ascultare, exprimare orală, scris, citit, raţionament şi abilităţi matematice. Aceste tulburări sunt intrinseci individului şi se presupune că sunt determinate de disfuncţii minime la nivelul funcţionării cerebrale. Probleme din sfera autoreglării comportamentului, percepţiei şi interacţiunii sociale pot coexista cu LD, dar nu constituie tulburări de învăţare în sine.
Tulburări psihofiziologice
tulburări fizice în care se consideră că stările emoţionale joacă un rol central.